תעודות, מכתבים ותארים

 

 

 

 

תעודות ותארי קראטה ואמנויות לחימה אחרות