1994_sho_dan_funakoshi_karate_shotokan_association_jose_luis_montecinos_lazcano