שאלות נפוצות

מנטרה

שאלה:

האם אפשר לתרגל כל מנטרה שהיא ברמהקרישננדה אשראם?

 

תשובה:

אפשר לחזור על כל מנטרה שהיא, מאחר והן כולן ביטויים של אותה אלוקות השוכנת בתוכנו, כטבענו המקורי.

עם זאת, המאסטר והמייסד של מסדר רמהקרישננדה, התבסס בברכו הרוחנית על המהא מנטרה, מנטרה שאליה נחנך בנעוריו.

לכן, המנטרה "הרה קרישנה, הרה קרישנה, קרישנה קרישנה הרה הרה, הרה רמה הרה רמה, רמה רמה, הרה הרה" הינה בסיס התרגול שלנו.

כמו כל מכון או ארגון, אנו שואפים לסדר ואחידות, ולכן במסגרת המכון אנחנו מתרגלים וחוזרים רק על המהא מנטרה.