שאלות נפוצות

קרישנה

שאלה:

פרבהוג'י היקר, כאשר אתה מתייחס לקרישנה, האם זהו אותו הקרישנה שבבהאגווטה פוראנה ובבהגווד גיטה? כלומר, האם הוא בנם של יַשׁוֹדָא ונַנְדַה מַהָארָאגַ׳ה?

תשובה:

קרישנה שלי הוא המקור והמוצא של כל חוויה; הוא העצם שממנו עשויה כל חוויה, והוא המרחב שבו כל חוויה מתרחשת.
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ।
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ १०-८॥
אַהַםּ סַרְוַסְיַה פְּרַבְּהַווֹ
מַטְטַהַּ סַרְוַםּ פְּרַוַרְטַטֵה
איטִי מַטְוָא בְּהַגַ׳נְטֵה מָאםּ
בּוּדְהָא בְּהָאוַסַמַנְוִיטָאהָּא
"אני המקור של הכל; ממני מתפתח הכל; בהבינו זאת, החכם אשר ניחן בתודעה אוהבת, מהלל אותי."
קרישנה שלי לבש את צורתם של כל העצמים; המחשבתיים, הרגשיים והחמריים, קרישנה שלי הוא הטבע האחד העומד מאחורי כל העולם של השמות והצורות.
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो
मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च ।
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो
वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ १५-१५॥
סַרְוַסְיַה צָ׳אהַםּ הְרִּיְדִי סַנְנִיוִישְתוֹ
מַטְטַהַּ סְמְרִּיְטִיר גְ׳נָּֿאנַם אַפּוֹהַנַןּ צַ׳ה
וֵדַישׁ צַ׳ה סַרְוַיר אַהַם אֵוַה וֵדְיוֹ
וֵדָאנְטַקְרִּיְד וֵדַוִיד אֵוַה צָ׳אהַם
"אני יושב בלב כולם, ממני באים הזכרון והידע, כמו גם היעדרם. אני הוא זה שבאמת יש לדעתו מתוך כל הוודות, אכן, אני הוא,  מחבר הוודאנטה ויודע הוודות."
קרישנה שלי הוא המציאות המוחלטת, הסופית, השוכנת בכל מקום, בתוך הכל ומעבר להכל. קרישנה שלי הוא האלוקות העליונה, הכוללת את הכל ונמצאת מעבר להכל.
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ।
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ १०-२०॥
אַהַם אָטְמָא גוּדָּאקֵשַׁה
סַרְוַבְּהוּֿטָאשַׁיַה סְתְהִיטַהַּ
אַהַם אָדִישׁ צַ׳ה מַדְהיַםּ צַ׳ה
בְּהוּֿטָאנָאמַנְטַה אֵוַה צַ׳ה
"אני הוא העצמי, הו גוּדָּאקֵשַׁה, בעודי יושב בלבבותיהם של כל היצורים, אני הוא ההתחלה, האמצע והסוף של כל היצורים."
קרישנה שלי הוא גם וְרַגֵ׳נְדְרַה נַנְדַנַה קְרִּיְשְנַּה שְׁיָאמַסוּנְדַרַה, בנם של דֵוַקִי ווַסוּדֵוַה מַהַאַרַאַגַ׳ה כמו גם של אמא יַשׁוֹדָא ונַנְדַה מַהָארָאגַ׳ה. הוא גם אהובם של רָאדְהָא, הגופיות וכל התושבים המהוללים של ורינדוואנה.
קרישנה שלי מכונה בתרבויות שונות, מסורות ושפות, בשמות שונים כמו אללה, אלוקים, הקב"ה, האב, התודעה האוניברסאלית, ברהמן, המציאות המוחלטת ועוד ועוד. עם זאת, הם כל השמות הללו מתייחסים ומצביעים על אותה האמת.