שאלות נפוצות

הפצה

שאלה:

מדוע מכון פרבהוג'י אינו עושה מאמץ להפיץ את המסר שלו באופן נרחב ולמשוך תלמידים חדשים?

תשובה:

עבור פרבהוג'י' התהליך הרטרופרוגרסיבי הוא חיפוש אינדיבידואלי, יחידני, אישי, מבודד ואינטימי, ולא מאמץ קולקטיבי דרך דתיות חברתית מאורגנת, ממוסדת ומשותפת.
לפיכך, פרבהוג'י אינו תומך או מעודד הפצה או הטפה ציבורית.
הוא חולק את התנסותו האישית רק באמצעות ספרים והרצאות וידאו הזמינות ברשת. באמצעות ספרים והרצאות אלו הוא אינו מנסה לשכנע או להשפיע על אף אחד לשנות את נקודת המבט, הפילוסופיה או הדת שלו.
כוונתו היא לחלוק את מה שהוא עצמו חווה עם כל מחפש העשוי למצוא עניין בכך.
גישה זו של פרבהוג'י עומדת בהרמוניה מלאה עם הכתובים, מאחר וקרישנה אינו דורש או מעודד הטפה או שכנוע המוני.

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ।
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥

אידַםּ טֵה נָאטַפַּסְקָאיַה
נָאבְּהַקְטָאיַה קַדָאצַ׳נַה
נַה צָ׳אשׁוּשְׁרוּֿשַוֵה וָאצְ׳יַםּ נַה
צַ׳ה מָא יוֹ’בְּהיַסוּֿיַטִי

"(ידע) זה לעולם לא יימסר על ידך לאדם שאינו בעל סיגופים, ושאינו משרת בדבקות. כמו גם לא לאדם שאינו חפץ לשמוע, או לזה אשר מקנא בי."

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् ।

נַה בּוּדְדְהִי-בְּהֵדַה גַ׳נַיֵדַ
גְ׳נָּֿאנָא קַרְמַסַנְּגִינָאם

"על החכם להמנע מלערער את דעתם של הבורים, הקשורים בפעולה." (בהגוואד גיטה 18:67)

מכון פרבהוג'י אינו מנסה באופן פעיל למשוך חברי קהילה או תלמידים פרושים חדשים. הציבור הרחב מוזמן להשתתף באירועים, בפעילויות, בתפילות, ובחגים ההינדיים הנערכים ב"שרי שרי ראדהא שיאמסונדר מנדיר", כמו גם לגשת וללמוד מתוך המאגר הארכיוני של המסר הבין-דתי של פרבהוג'י הזמין ברובו ברשת.