סאדהנה

דְהיָאנַה- מדיטציה

מדיטציה היא ההזדמנות היחידה לזהות חופש, ללא מגבלה מכל סוג שהוא. רק במעמקי פנימיותינו אנו משוחררים מן הגוף, הנפש, הרגשות, וכל מה שאנו מאמינים שאנחנו. (מובאה מתוך הספר "בחינות באמת" מאת פרבהוג'י)   מדיטציה היא לא לעשות כלום ברמה המנטאלית, ללא תנועתיות של...

סֵוַה

סֵוַה היא 'שירות חסר אנוכיות לאלוקות'. המונח לקוח מהשורש הסנסקריטי סֵו שפירושו "לשרת". זהו עיקרון יסודי בהינדואיזם משום שאהבה אמיתית מתבטאת במעשים. שירות חסר אנוכיות הוא חלק הן מן הקארמה-יוגה והן מן הבהאקטי-יוגה. היוגה הרטרופרוגרסיבית מחפשת את הנוכחות האלוהית של אותה...

ההטהא-יוגה הרטרופרוגרסיבית

ההטהא-יוגה הרטרופרוגרסיבית היא פרי מאמציו של פרבהוג’י לשפר את התרגול ותהליך ההוראה שלו. זוהי שיטה המבוססת בעיקר על המסר של מוריו וכתבי הקודש. פרבהוג’י שילב בשיטתיות טכניקות יוגה מסורתיות שונות על מנת ליצור מתודולוגיה המתאימה לציבור המערבי. היוגה הרטרופרוגרסיבית שואפת...

נָאמַה-גַ׳פַּה

מנטרה איננה תפילה אשר הומצאה על ידי בן אנוש או חוברה על ידי אינטלקט מחונן, אלא היא מגיעה ישירות מתובנתו של רִּיְשִי, או "רואה". זוהי אנרגיה מיסטית האצורה בתוך מבנה קולי.
המנטרה כוללת מילה, שורת מילים או משפט קדוש אשר מכיל כח קדושה אשר את השפעתו אינה מילולית. באותה מידה שאי אפשר לתאר באופן מילולי את הטעם של תפוז או תפוח, כך גם המנטרה צריכה להחוות באופן ישיר.
החזרה על המנטרה נקראת בסנסקריט גַ׳פַּה, או "מלמול". זהו תרגול רוחני עתיק יומין השייך למסורת הוודית.
ה "שִׁיוַה-סַמְהִיטָא" (4.9) קובעת: "באמצעות תרגול אדם מגיע לשלמות, באמצעות תרגול אדם מגיע לשחרור".
בדומה לכך, החכם פַּטַנְּֿגַ׳לִי ביוֹגַה-סוּֿטְרַה שלו (1.13-14) אומר:  "אַבְּהיָאסַה היא המאמץ להשיג יציבות במצב של הפסקת התנודות המחשבתיות." אולם תרגול זה יהיה מושרש היטב רק לאחר שעובד וטופח כראוי, לאורך זמן ממושך ללא הפסקה.
המילה הסנסקריטית אַבְּהיָאסַה פירושה חזרה. פַּטַנְּֿגַ׳לִי מזכיר לנו שעל מנת להתקדם בדרך הרוחנית האַבְּהיָאסַה היא הכרחית. רק דרך חזרה אפשר להשיג שינוי אמיתי.
חזרה מתוך דבקות ותשומת לב מטהרת אותנו ומשחררת כח המשפיע עמוקות על הסַדְהַקַה (המתרגל הרוחני).
מַנְטְרַה-גַ׳פַּה מסייעת לנו להתעלות מעבר לחשיכה ולקיפאון רוחניים.
כפי שמצויין בפרק האחרון של ה"קוּלָארְנַּוַה-טַנְטְרַה": "גַ׳פַּה נקראת בשמה משום שהיא מסירה את החטאים אשר הצטברו במשך אלפי גלגולים ומגלה את האלוקות. מובן מאליו שהמושג חטא מתייחס לתופעה האגואית ולבורות לגבי מי באמת אנחנו. מנטרה היא גשר המוביל את החסיד אל האלוקות. זהו תרגול רוחני פשוט יחסית, מפני שאין מגבלות על החזרה בדבקות על השמות הקדושים.  הַרִי-נַמַה-גַ׳פַּה  אינה רק חזרה אוטומטית על המנטרה, אלא חזרה בדבקות.

מַנְטְרַה-גַ׳פַּה מוזכרת בכתובים רבים כאמצעי יעיל ביותר להתעלות מעבר להשפעה השלילית של התקופה הנוכחית, עידן ה"קַלִי".

הַרֵה קרִּישְנַּה הַרֵה קרִּישְנַּה
קרִּישְנַּה קרִּישְנַּה הַרֵה הַרֵה
הַרֵה רָאמַה הַרֵה רָאמַה
רָאמַה רָאמַה הַרֵה הַרֵה
אִיטִי שוֹדַּשַׁקַםּ נָאמְנָאםּ
קַלִי-קַלְמַשַה-נָאשַׁנַם
נָאטַהַּ פַּרַטַרוֹפָּאיַהַּ
סַרְוַה-וֵדֵשוּ דרִּישְׁיַטֵה

"ששה עשר השמות של הַרֵה קרִּישְנַּה מָאהָא-מַנְטְרַה:

הַרֵה קרִּישְנַּה הַרֵה קרִּישְנַּה, קרִּישְנַּה קרִּישְנַּה הַרֵה הַרֵה, הַרֵה רָאמַה הַרֵה רָאמַה, רָאמַה רָאמַה הַרֵה הַרֵה

משמידים את כל השליליות של עידן ה"קַלִי". זוהי המסקנה של כל הוודות." (קַלִי-סַנְטַרַנַה אוּפַּנִישַד, קרִּישְנַּה יַגוּ׳ר וֵדַה).

סָאנְּקֵטְיַםּ פָּארִיהָאסְיַםּ וָא
סְטוֹבְּהַםּ הֵלַנַם אֵוַה וָא
וַאִיקוּנְּתְּהַ-נָאמַה-גְרַהַנַּם
אַשֵׁשָאגְּהַ-הַרַםּ וִידוּהּוּ

"זה אשר חוזר על השם הקדוש משתחרר באופן מיידי מתוצאותיהם של חטאים אינספור. אפילו אם חזר עליהם בצורה בלתי ישירה (תוך כדי ציון דבר אחר), בבדיחות בדעת, כבידור מוסיקלי, או בהיסח הדעת. דבר זה מקובל על כל המלומדים של כתבי הקודש." (שְׁרִיֿמַד-בְּהָאגַוַטַם  6.2.14 )

נָאמַה סַנְּקִיֿרְטַנַה דֵוַה טַרַקַם בְּרַהְמַה דרִּישְׁיַטֵה
הַרֵה קרִּישְנַּה הַרֵה קרִּישְנַּה קרִּישְנַּה קרִּישְנַּה הַרֵה הַרֵה
הַרֵה רָאמַה הַרֵה רָאמַה רָאמַה רָאמַה הַרֵה הַרֵה

"נָאמַה סַנְּקִיֿרְטַנַה (שירת שמות קדושים בציבור) של מנטרת הַרֵה קרִּישְנַּה (מָאהָא-מַנְטְרַה) מספקת התגלות מלאה של המציאות הרוחנית." (מיוחס לבְּרַהְמַנְדַה פּוּרָאנַּה 6.59–60 ).

הַרֵה קרִּישְנַּה הַרֵה קרִּישְנַּה קרִּישְנַּה קרִּישְנַּה הַרֵה הַרֵה
הַרֵה רָאמַה הַרֵה רָאמַה רָאמַה רָאמַה הַרֵה הַרֵה
שוֹדַּשַׁאִיטַנִי נָאמַנִי דְוַה-טְרִימְשַד וַרְנַּקַנִי הִי
קַלַאוּ יוּגֵה מָאהָא-מַנְטְרַה סַמְמַטוֹ גִי׳וַטַרַנֵה
וַרְגַ׳יִיטְוַה טוּ נָאמַאִיטַד דוּרְגַ׳נַאִיהִּי פַּרִיקַלְפִּיטַם
צְ׳הַנְדוֹבַּדְדְהַם סוּסִידְדְהָאנְטַה וִירוּדְדְהַםּ נַבְּהיַסֵט פַּדַם
טַרַקַםּ בְּרַהְמַה-נָאמַאִיטַד בְּרַהְמַנַה גוּרוּנַדִינַה
קַלִיסַנְטַרַנַדְיַסוּ סְרוּטִי-סְוַדְהִיגַטַם הַרֵה
פְּרַפְּטַם סְרִי בְּרַהְמַה-סִיסְיֵנַה סְרִי נַרַדֵנַה דְהִימַטַה
נַמַאִיטַד-אוּטְטַמַם שְׁרַאוּטַה-פַּרַמְּפַּרְיֵנַה בְּרַהְמַנַהַּ
אוּטְסרִּיגְ׳יַאִיטַן-מָאהָא-מַנְטְרַם יֵה טְוַנְיַט קַלְפִּיטַםּ פַּדַם
מָאהָאנַמֵטִי גָאיַנְטִי טֵה שָׁאסְטְרַה-גוּרוּ לַנְגְּהַנַהַּ
טַטְטְוַה-וִירוֹדְהַ-סַנְפּרִּיקְטַם טַדרִּיסַם דַאוּרְגַ׳נַם מַטַם
שְׁרַוַתְהַ פַּרִיהַרְיַםּ סְיַד אַטְמָא-הִיטַרְתְהִינַה סַדַה
הַרֵה קרִּישְנַּה הַרֵה קרִּישְנַּה קרִּישְנַּה קרִּישְנַּה הַרֵה הַרֵה
הַרֵה רָאמַה הַרֵה רָאמַה רָאמַה רָאמַה הַרֵה הַרֵה

"הַרֵה קרִּישְנַּה הַרֵה קרִּישְנַּה קרִּישְנַּה קרִּישְנַּה הַרֵה הַרֵה, הַרֵה רָאמַה הַרֵה רָאמַה רָאמַה רָאמַה הַרֵה הַרֵה.

מנטרה זו בעלת ששה עשר שמות ושלושים ושתיים הברות היא המנטרה הגדולה (מָאהָא-מַנְטְרַה) בעידן ה"קַלִי". בעזרתה יכול להשתחרר כל יצור חי. לעולם אל תטוש את החזרה על מָאהָא-מַנְטְרַה זו, או תעסוק בחזרה על פורמולות אחרות של שמו של קרישנה שעומדות כנגד המסקנה הטהורה של כתבי הקודש או שמלאות ברסה-בהסה.

על מָאהָא-מַנְטְרַה קדושה זו אמר הגורו הראשוני, האל ברהמה: קַלִי-שַׁנְטַרַרָאדִי שְׁרוּטִיטֵה: "כתבי ה שְׁרוּטִי הכתירו מנטרה זו כאמצעי הטוב ביותר לשחרור בעידן ה"קַלִי". כאשר שמעו זאת מפי ברהמה, קיבלו כל בניו ותלמידיו, ובראשם נארדה, את המָאהָא-מַנְטְרַה הַרֵה קרִּישְנַּה, ובעוד הם מתרכזים בה, הגיעו לשלמות." (אַנַנְטַה-סַמְּהִיטָא , חל מתוך הנָארַדַה-פַּנְּֿצַ׳רָאטְרַה)

 

הַרִיר אֵוַה סַמַרָאדְהיַהַּ סַרְוַה דֵוֵה סוּרֵשְׁוַרַהַּ
הַרִי נָאמַה מָאהָא-מַנְטְרַאִיר נַסְיַט פָּאפַּה פִּישָׁאצַ׳קַם

כל חטאיו הכבדים של אדם המהלל את שרי הרי, אלוהי כל האלים, ומזמר את השם הקדוש, המָאהָא-מַנְטְרַה, נמחים. (פַּדְמַה פּוּרָאנַּה, סְוַרְגַה קְהַנְּדַּה 50.6)

גַ׳פַּטוֹ הַרִי נָאמָאנִי סְתְהַנֵה שַׁטַה-גוּנָּאדְהִיקַהַּ
אָטְמָאנַם צַ׳ה פּוּנַטְי-אוּצְ׳צַ׳אִיר-גַ׳פַּן שְׁרוֹטרִּין-פּוּנַטִי צַ׳ה

לעומת אדם אשר קשור לחזרה על גַ׳פַּה, אדם אשר מבצע זימרה של שמו הקדוש של שרי הרי בקול רם הוא טוב ממנו אלפי מונים. הסיבה היא משום שאדם המבצע גַ׳פַּה מטהר את עצמו, אך אדם המזמר בקול רם מטהר את עצמו, ואת כל מי ששומע אותו.

 

חשוב לציין שעל מנת שמנטרה תהיה יעילה, היא חייבת להתקבל ישירות ממאסטר אמיתי השייך לשושלת מורים אוטנטית. מנטרה שנתקבלה בדרך אחרת אינה מכילה כח קדושה. כמו שנאמר בפַּדְמַה פּוּרָאנַּה:

סַמְפְּרַדָאיַה וִיהִינַה יֵה מַנְטְרַס טֵה נִישְפְּהַלַה מַטַהַּ

"כל מנטרה שאינה מועברת דרך שושלת מורים (פַּרַמְפַּרָא) נחשבת לחסרת תועלת." (פַּדְמַה פּוּרָאנַּה).

פרבהוג'י נחנך על ידי מורו אל המָאהָא-מַנְטְרַה, והקדיש שנים רבות מחייו לחזרה מתוקה מדבש על מנטרה זו.