אתונה

Acrylic on Canvas, New York.
Canvas Size: 24"x 30"
#157
 
 

Close-ups

 Click image to zoom in