צור קשר

אבדהוטאשרם סגור לציבור הרחב. הן פרבהוג'י והן תלמידיו אינם זמינים לביקורים או לכל סוג אחר של יצירת קשר. עם זאת, שרי שרי ראדהא-שיאמסונדארה מנדיר מציע גישה לשרותי הדת היומיים שלו ולפסטיבלים דתיים, הפתוחים לקהילה ההינדית שלנו.