नित्यं निष्कामयोगी तत्त्वस्य वेत्ताऽवधूतः
सानन्दाग्रे स्थितो यः श्री रामकृष्णाभिधानः।
नित्यं तृप्तो न कामैः संसारबन्धैर्न युक्तः
ब्रह्मानन्दप्रपूर्णस्त्वां तं गुरोहं नमामि॥

נִיטְיַםּ נִישְקָאמַה-יוֹגִיֿ    טַטְטְוַסְיַה וֵטְטָא 'וַדְהוּֿטַהַּ
סָאנַנְדָאגְרֵה סְתְהִיטוֹ יַהַּ    שְׁרִיֿ רָאמַקרִּישְנָּאבְּהִידְהָאנַהַּ
נִיטְיַםּ טרִּיפְּטוֹ נַה קָאמַאִיהִּי     סַמְּסָארַה-בַּנְדְהַאִיר נַה יוּקְטַהַּ
בְּרַהְמָאנַנְדַה-פְּרַפּוּֿרְנַּס     טְוָאםּ טַםּ גוּרוֹ 'הַםּ נַמָאמִי

"אני מציע את השתחוויותי בפניך, שְׁרִיֿ אַוַדְהוּֿטַה בְּהַקְטִיוֵדָאנְטַה יוֹגָאצָ׳ארְיַה רַמַקְרִישְהְנַנַנְדַה בָּאבָּאגִ׳יֿ מַהָארָאגַ׳ה, הנך תמיד מבוסס באושר עילאי (אָנַנְדַה), הנך קרוי בשמם של שְׁרִיֿ רָאמַה ושְׁרִיֿ קרִּישְנַּה ומוגן על ידם. הו יודע-אמת, הנך יוגי חסר תשוקה. חפשי מכל צמידות לעולם החמרי,  תמיד שופע אושר אלוקי."

 

तन्त्रे मन्त्रे च वेदे यस्यास्ति पूर्णधिकारः
भूतात्मानौ व्यतीत्य प्राप्तं पदं येन सिद्धम्।
भेदान् भित्त्वा ह्यशेषान् स्वस्मिन् स्थितो यो वरेण्यः
ईशावास्यं हि यस्मै विश्वं गुरुं तं नमामः॥

טַנְטְרֵה מַנְטְרֵה צַ׳ה וֵדֵה    יַסְיָאסְטִי פּוּֿרְנָּאדְהִיקָארַהַּ
בְּהוּֿטָאטְמָאנַאוּ וְיַטִיֿטְיַה    פְּרָאפְּטַםּ פַּדַםּ יֵנַה סִידְדְהַם
בְּהֵדָאן בְּהִיטְטְוָא הְיַשֵׁשָאן     סְוַסְמִין סְתְהִיטוֹ יוֹ וַרֵנְּיַהַּ
אִישָׁאוָאסְיַםּ הִי יַסְמַי     וִישְׁוַםּ גוּרוּםּ טַםּ נַמָאמִי

"הו מאסטר של כל הטנטרות, מנטרות, וודות, אתה הגעת למצב השלמות. בעזבך כל אופן של חלקיות, התעלית מעבר לחומר ולרוח והתמקמת בעצמיות. אהוב ונערץ, אתה הרואה אלוקות בכל מקום בעולם, אני מציע לך את השתחוויותי הצנועות.

 

राधाश्यामे सुरक्तः त्वं तद्ध्यानलीनः सदैव
तन्नामोच्चारिजिह्वा वक्त्रे सयत्ना सुलग्ना।
हरेरामादिमन्त्रे मग्ने च कामैर्विहीने
तस्मिँस्ते सर्वशिष्याः स्तव्ये गुरौ श्रद्दधामः॥

רָאדְהָא-שְׁיָאמֵה סוּרַקְטַהַּ טַד     דְהיָאנַה-לִיֿנַה סַדַאִיוַה
טַן נָאמוֹצְ׳צָ׳ארִי-גִי׳הְוָא     וַקְטְרֵה סַיַטְנָא סוּלַגְנָא
הַרֵרָאמָאדִימַנְטְרֵה מַגְנֵה     צַ׳ה קָאמַאִירְוִיהִיֿנֵה
טַסְמִימְסְטֵה סַרְוַשִׁישְיָאהָּא     סְטַוְיֵה גוּרַאוּ שְׁרַדְדַדְהָאמַהַּ

"הנך מקושר באופן עמוק ביותר לזוג רָאדְהָא ושְׁיָאמַה. לשונך עוסקת בחן בשירת שמותיהם. הו גורו! אנו, כל תלמידיך, מציעים את השתחוויותינו לך, המהולל העוסק בשירת המָאהָא-מַנְטְרַה."

 

गङ्गातीरे हृषीकेशे श्रीमस्तरामः सुसिद्धः,
ब्रह्मानन्दो हि बाबाः तद्भक्तसिद्धश्च शिष्यः।
तत्पादासक्तचित्तो यः श्रीप्रभुर्नो गुरुस्त्वं,
प्राणेभ्योऽपि प्रियं त्वां प्रातश्च सायं नमामः॥

גַנְּגָאטִיֿרֵה הרִּישִיֿקֵשֵׁה    שְׁרִיֿמַסְטַרָאמַהַּ סוּסִידְדְהַהַּ
בְּרַהְמָאנַנְדוֹ הִי בָּאבָּאהָּא     טַדְבְּהַקְטַסִידְדְהַשְׁצַ׳ה שִׁישְיַהַּ
טַטְ פָּאדָאסַקְטַ-צִי׳טְטוֹ יַהַּ     שְׁרִיֿ-פְּרַבְּהוּרְ נוֹ גוּרוּסְ טְוַםּ
פְּרָאנֵּבְּהיוֹ' פִּי פְּרִייַםּ טְוָאםּ     פְּרָאטַשְׁצַ׳ה סָאיַםּ נַמָאמַהַּ

"צדיק וקדוש חי היה ברישיקש, על גדות הגנגס, , שְׁרִיֿ מַסְטַרָאמַה שמו. חסידו ותלמידו השלם היה בָּאבָּא בְּרַהְמָאנַנְדַה, ולרגלי קדשו מסרת בכניעות את הכרתך. שְׁרִיֿ פרבהוג'י מורנו, אתה יקר לנו כעצם החיים, ולכן אנו כורעים בפניך ערב ובוקר."

פרבהוג'י נולד ב-21 במרץ, 1958 בסנטיאגו, בירת הרפובליקה של צ'ילה. כשהיה בן שמונה שנים התנסה בחוויה מיסטית שהניעה את חיפושו אחר האמת, או המציאות המוחלטת. חיפוש זה הפך את חייו למסע עלייה לרגל פנימי וחיצוני. הוא הקדיש את חייו באופן מוחלט להעמקת החוויה הטרנספורמטיבית המוקדמת שחווה, אשר סימנה את תחילת התהליך הרטרו-פרוגרסיבי שלו.  במשך יותר מחמישים שנה, הוא התמסר לחקירה ותרגול של דתות, פילוסופיות,  נתיבי שחרור ודרכים רוחניות שונות. הוא ספג לתוכו את משנתם של יוגים גדולים, כמרים, רבנים, נזירים, גורואים וצדיקים שאותם ביקר באופן אישי לאורך שנים רבות של חיפוש. צמא לאמת, הוא נדד בעולם, והתגורר במקומות רבים.

פרבהוג'י הוא סמכות מוכרת בחוכמת המזרח. הוא ידוע בבקיאותו בהיבטים הוודיים והטָאנְטְרִיים של ההינדואיזם ובכל ענפי היוגה (גְ׳נָּֿאנַה, קַרְמַה, בְּהַקְטִי, הַטהַה, רָאגַ׳ה, קֻנְּדַּלִנִי, טַנְטְרַה, מַנְטְרהַ ואחרים). הוא בעל גישה כוללנית ביחס לכל הדתות ובעל הבנה עמוקה ביהדות, נצרות, בודהיזם, איסלאם, סופיזם, סיקהיזם, ג'ייניזם, שינטואיזם, באהיזם, דת המפוצ'ה ואחרות. הוא למד על הדת הדרוזית ישירות מסלאח עבאס וקאמיל שחאדי.

סקרנותו בנוגע למחשבה המערבית הובילה אותו לחקור את תחום הפילוסופיה. הוא למד עם דודו, חורחה באלאס, פילוסוף ומחברו של הספר "אייל הזהב". בנוסף, הוא למד עם ג'ונתן רמוס, פילוסוף, היסטוריון, חוקר, פרופסור באוניברסיטה הקתולית של סלטה, ועם ד"ר אלחנדרו קאוואלאזי סנצ'ס.

פרבהוג'י התמקד במיוחד באסתטיקה, מטפיזיקה, פילוסופיית החיים, ההכרה, הדת וההוויה. הוא בעל דוקטורט בפילוסופיה ויישנאווית מהמכון המכובד "גִי’וַה" בוְרִנְדַוַן, הודו, ודוקטורט בפילוסופיה יוגית מאוניברסיטת יוֹגַה-סַמְסְקְרוּטוּם.

לימודיו המעמיקים, ברכותיהם של מוריו, חקירתו בכתבי הקודש וניסיון ההוראה הרב שלו זיכו אותו בהכרה בינלאומית בתחום הדת והרוחניות.

חיפושו הרוחני הוביל אותו ללמוד עם מאסטרים ממסורות שונות ולנסוע ממולדתו צ'ילה, למקומות רחוקים כמו ישראל, הודו וארה"ב. הוא למד עברית וסנסקריט כדי להעמיק את הבנתו בכתבי הקודש.

אביו, יוסף הר-ציון  זצ"ל, היה בנו של קצין משטרה ותיק, ועל כן גדל תחת משמעת נוקשה. כתגובה לחינוך זה שקיבל, הוא החליט לגדל את ילדיו בחופש מוחלט ואהבה ללא תנאים. פרבהוג'י גדל ללא כל לחץ. בילדותו אביו העניק לו את אותה מדה של אהבה אם הצליח או אם נכשל בלימודיו. כאשר פרבהוג'י, בהיותו בכתה ז', החליט להפסיק את לימודיו בבית הספר, ולהקדיש את עצמו לחיפוש הפנימי, משפחתו קיבלה את החלטתו בהערכה עמוקה.  מאז שבנו היה בן עשר, יוסף שוחח עמו על הרוחנית העברית. ימים ארוכים הם היו עסוקים בשיחות על דת ורוחניות, עד שעות הלילה הקטנות. יוסף תמך בפרבהוג'י בכל מה שבחר לעשות בחייו ובחיפושו אחר האמת. פרבהוג'י הווה עבור אביו פרוייקט אותנטי של חופש ואהבה.

בגיל צעיר וביוזמתו האישית, החל פרבהוג'י לתרגל קראטה וללמוד באופן עצמאי פילוסופיה ודת. בהיותו נער איש לא התערב בהחלטותיו. הוא נסע לאורכה ולרוחבה של צ'ילה בחיפוש אחר אנשים מעניינים מהם יוכל ללמוד.

בשנת 1976 פגש פרבהוג'י את הק"ח בְּהַקְטִקַוִי אַטֻלָאנַנְדַה אָצָא׳רְיַה סְוָאמִי, תלמידו של א.צ'. בְּהַקְטִיוֵדָאנְטַה סְוָאמִיֿ פְּרַבְּהוּפָּאדַה, אשר עמו החל את השלב הראשון בתהליך הרטרו-פרוגרסיבי שלו. אַטֻלָאנַנְדַה סְוָאמִיֿ היה אז בְּרַהְמַצָ׳ארִיֿ צעיר אשר שימש כנשיאו של מקדש איסקו"ן  באיזגיר 2402, פואנטה אלטו, סנטיאגו, צ'ילה. שנים לאחר מכן הוא העניק לפרבהוג'י חניכה ראשונה ואת חניכת הבְּרָאהְמַנַּה. לבסוף, הוא חנך את פרבהוג'י אל מסדר הפרישות המקודש הנקרא סַנְנְיָאסַה במסגרת שושלת המורים של הבְּרַהְמָא גַאודִּייַה סַמְּפְּרַדָאיַה.

אַטֻלָאנַנְדַה סְוָאמִיֿ הציג בפני פרבהוג'י את קרִּישְנַּה והדריך אותו בחכמת הבְּהַקְטִי יוֹגַה, תרגול המָאהָא-מַנְטְרַה ולימוד כתבי הקודש.

פרבהוג'י רצה לאשש את חניכת הסַנְנְיָאסַה שלו גם במסגרת שושלת מורים של האַדְוַאִיטַה-וֵדָאנְטַה. ועל כן הסַנְנְיָאסַה-דִיֿקְשָא שלו אוששה על ידי סְוָאמִיֿ גְ׳יוֹטִירְמַיָאנַנְדַה סַרַסְוַטִיֿ, מייסדו של המכון לחקר היוגה ותלמידו של ה"ק סְוָאמִיֿ שִׁיוָאנַנְדַה סַרַסְוַטִיֿ מרישיקש.

בשנת 1984 הוא למד והחל לתרגל את טכניקת המדיטציה הטרנצנדנטאלית של מהרישי מאהש יוגי. בשנת 1984  הוא לקח את קורס הקרייה יוגה של פרמהמסה יוגננדה ונחנך באופן רשמי לטכניקת הקרייה-יוגה של ה"סלף ריאליזשן פלוושיפ".

בשנת 1996, ברישיקש שבהודו, פרבהוג'י פגש את מורו הרוחני, הק"ח אַוַדְהוּטַה שְׁרִיֿ בְּרַהְמָאנַנְדַה בָּאבָּאגִ׳יֿ מַהָארָאגַ׳ה. גורו מַהָארָאגַ׳ה, כפי שפרבהוג'י מכנה אותו, גילה לו שהגורו שלו, הק"ח אַוַדְהוּֿטַה שְׁרִיֿ מַסְטַרָאמַה בָּאבָּאגִ׳יֿ מַהָארָאגַ׳ה, שנים לפני שנפטר, בישר לו שיגיע אדם מן המערב ויבקש להיות תלמידו. הוא הורה לו לקבל אך ורק אדם זה כתלמיד ולא אף אחד אחר. כאשר שאל כיצד יוכל לזהות את אותו אדם, ענה לו מַסְטַרָאמַה בָּאבָּאגִ׳יֿ: "תוכל לזהותו על פי עיניו. עליך לקבל אותו, משום שהוא יהווה את המשכיותה של השושלת."

מן הרגע הראשון בו ראה גורו מַהָארָאגַ׳ה את פרבהוג'י, הוא זיהה אותו והעניק לו חניכה רשמית למָאהָא-מַנְטְרַה. חניכה זו סימנה את סופו של מסע שהחל בחוויה המיסטית שחווה פרבהוג'י בגיל שמונה. היא סימנה גם את תחילתו של השלב האיטנסיבי והבוגר ביותר של התהליך הרטרו-פרוגרסיבי שלו. תחת הדרכתו של גורו מַהָארָאגַ׳ה למד פרבהוג'י אַדְוַאִיטַה-וֵדָאנְטַה והעמיק את המדיטציה שלו.

הבָּאבָּאגִ׳יֿ המואר הדריך את פרבהוג'י בצעדיו הראשונים לעבר שלב האַוַדְהוּטַה. במרץ 2011, הורה הק"ח אַוַדְהוּטַה שְׁרִיֿ בְּרַהְמָאנַנְדַה בָּאבָּאגִ׳יֿ מַהָארָאגַ׳ה לפרבהוג'י לקבל את האחריות על המשך שושלת מורים זו של אַוַדְהוּטות.  בנושאו תואר זה, פרבהוג'י מהווה את הנציג הרשמי של השושלת בדור הנוכחי.

בנוסף לדִיקְשָא-גוּרוּ שלו,  פרבהוג'י למד עם אישים רוחניים ודתיים חשובים כמו ה"ק סְוָאמִי דַיַאנַנְדַה סַרַסְוַטִי, ה"ק סְוָאמִי ויִשנו דֵוָאנַנְדַה סַרַסְוַטִי, ה"ק סְוָאמִי גְיוֹטִרְמַיָאנַנְדַה סַרַסְוַטִי, סְוָאמִי פְּרַטְיַגְבּוֹדְהָאנַנְדַה, ה"ק סְוָאמִי סַווהַאנַנְדַה מארגון רמקרישנה, וה"ק סְוָאמִי וִדִטָאטְמָאנַנְדַה מ"ארשה וידייה גורוקולם".

חכמת הטנטרה התעוררה בפרבהוג'י בהודו על ידי ה"ק מָאטָאגִ׳יֿ רִיֿנָא שַׁרְמָא.

בוְרִנְדַוַן הוא למד בהעמקה את נתיב הבְּהַקְטִי יוֹגַה עם נַרַהַרִי דָאסַה בָּאבָּאגִי׳ מַהָארָאגַ׳ה, תלמידו של ה.ק נִטְיַנַנְדַה דָאסַה בָּאבָּאגִי׳ מַהָארָאגַ׳ה מוְרַגַ׳ה.

כמו כן הוא למד עם כמה מתלמידיו הבולטים של הק"ח א.צ'. בְּהַקְטִוֵדָאנְטַה סְוָאמִי פְּרַבְּהֻפָּאדַה, ביניהם ה"ק קַפִּיֿנְדְרַה סְוָאמִיֿ, ה"ק פַּרַמַדְוַאיטִי מַהָארָאגַ׳ה, ה"ק גַ'גַגִי׳וַנַה דָאסַה, ה"ק טַמָאלַה קרִּישְנַּה גוֹסְוָאמִי, ה"ק בְּהַגַוָאן דָאסַה מַהָארָאגַ׳ה, ה"ק קִירְטַנָאנַנְדַה סְוָאמִיֿ ועוד.

פרבהוגי נתכבד בתארים שונים ובדיפלומות על ידי מנהיגי מוסדות דת ורוח יוקרתיים רבים בהודו. התואר הנכבד קרִּישְנַּה בְּהַקְטַה הוענק לו על ידי ה"ק סְוָאמִי ויִשנו דֵוָאנַנְדַה, תלמידו של ה"ק סְוָאמִי שִיוָאנַנְדַה סַרַסְוַטִי ומייסד ארגון שִיוָאנַנְדַה (זוהי הפעם האחת והיחידה בה העניק סְוָאמִי ויִשנו תואר של בהקטי-יוגה). התואר בְּהַקְטִוֵדָאנְטַה הוענק לו על ידי ב.א. פַּרַמַדְוַאיטִי מַהָארָאגַ׳ה,  מייסד וְרִנְדַה. התואר יוֹגָאצָא׳רְיַה הוענק לו על ידי ה.ק סְוָאמִיֿ ויִשנו דֵוָאנַנְדַה, וכן על ידי מכון פַּרַמַנַנְד למדעי יוגה ומחקר מאינדור, הודו, האיגוד הבינלאומי ליוגה, האגודה ההודית ליוגה, ושְרִי שַנְקַרַנַנְדַה יוֹגַשְרַם ממייסור, הודו.

ב21 במרץ, 2021 הוא קבל את התואר המכובד שְרִי שְרִי רָאדְהָא שְיַאמהסֻנְדֵר פָּאדַה-פַּדְמַה בְּהַקְטַה שִרוֹמַנִּי ישירות על ידי ה"ק סַטְיַנָארָאיַנַּה דָאסַה בָּאבָּאגִי׳ מַהַנְט מן צַ׳טוּ וַאִישְנַּוַה סַמְּפְּרַדָאיַה. תואר זה הוענק לו על ידי ארגון גִ׳יוַה מוְרִנְדַוַן, הודו.

פרבהוג'י הקדיש יותר מארבעים שנה ללימוד הַטְהַה יוֹגַה אצל מאסטרים בעלי שם בתחום היוגה הקלאסית והמסורתית, כמו ה"ק  בַּפּוּגִ׳י, ה"ק סְוָאמִי וִשְנּוּ דֵוָאנַנְדַה סַרַסְוַטִיֿ (1933 (1927- ה"ק סְוָאמִי גְ'יוֹטִרְמַיָאנַנְדַה סַרַסְוַטִיֿ, ה.ק סְוָאמִי סַטְצְ׳הִדַנַנְדַה סַרַסְוַטִי,ֿ ה.ק סוואמי וִיגְ׳נָּֿאנָאנַנְדַה סַרַסְוַטִיֿ, ושְרִיֿ מַדַנַה-מוֹהַנַה.

הוא השתתף בקורסים שיטתיים להכשרת מורי הַטְהַה יוֹגַה במוסדות יוקרתיים שונים עד שהגיע לרמת מאסטר  אָצָא׳רְיַה. הוא סיים את לימודיו בשִוַנַנְדַה יוֹגַה וֵדָאנְטַה, אַנַנְדַה אַשְרַם, הקרן למחקר היוגה, האקדמייה ליוגה אינטגרלית, פַּטַנְגַ׳לַה יוֹגַה קֵנְדְרַה, הארגון הבינלאומי מַה יוֹגַה שַקְטִי, ארגון פְּרַנַה יוֹגַה, רִשְהִקֵש יוֹגַה פִּטְה, המרכז למחקר סְוָאמִי שִיוַנַנְדַה יוגה, ומרכז סְוָאמִי שִוַנַנְדַה לחקר היוֹגַאסַנַה.

פרבהוג'י הוא חבר באיגוד ההודי ליוגה, יוגה אליאנס ERYT 500 ו- YACEP, האיגוד הבינלאומי למטפלי יוגה, ואיגוד היוגה הבינלאומי. בשנת 2014, איגוד היוגה הבינלאומי כיבד אותו בתפקיד חבר כבוד במועצת היוגה העולמית.

התעניינותו באנטומיה המורכבת של גוף האדם הובילה אותו ללמוד כירופרקטיקה במכון היוקרתי לבריאות הגב והגפיים בתל אביב, ישראל. בשנת 1993 הוא קיבל תעודה מד"ר שיינרמן, מייסד ומנהל המכון. מאוחר יותר הוא קיבל תעודת עיסוי רפואי באקדמיית הגליל המערבי. הידע שרכש בתחום הזה העמיק את הבנתו בהאטה יוגה ותרם ליצירתה של שיטתו.

היוגה הרטרופרוגרסיבית היא תוצאה של מאמציו של פרבהוג'י לשפר את התרגול ואת תהליך ההוראה שלו. זוהי שיטה המבוססת בעיקר על המסר של מוריו וכתבי הקודש. פרבהוג'י שילב טכניקות יוגה מסורתיות שונות על מנת ליצור מתודולוגיה המתאימה לציבור המערבי. שאיפתה של היוגה הרטרופרוגרסיבית היא שנחווה את הטבע האמיתי שלנו. היא מעודדת איזון, בריאות, וגמישות באמצעות תזונה נכונה, טכניקות ניקוי, תרגילי הכנה (āyojanas), סדרות (vinyasas), תנוחות (אסאנות), תרגילי נשימה (prāṇayama), הרפיה (śavāsana), מדיטציה (dhyāna), כמו גם מנעולים (bandhas) ומודרות (mudras) על מנת לכוון ולהעצים את הפְּרָאנַּה.

משחר ילדותו ולאורך כל חייו היה פרבהוג'י מעריץ נלהב, סטודנט ומתרגל של הקראטה-דו הקלאסי. מגיל 13 הוא למד סגנונות שונים בצ'ילה, כגון קנפו וקונג פו, אך התמחה בשוטוקאן בסגנון היפני המסורתי ביותר. הוא קיבל את דרגת החגורה השחורה (דן שלישי) משיהאן קנת פונאקושי (דן תשיעי). הוא גם למד מסנסי טקאהאשי (דן שביעי) ותרגל סגנון שורין ריו עם סנסיי אנריקה דניאל וולצ'ר (דן שביעי), אשר העניק לו את דרגת החגורה השחורה (דן שני). באמצעות קראטה-דו הוא העמיק בבודהיזם ורכש ידע נוסף אודות פיזיקת התנועה. פרבהוג'י הוא חבר ב"איגוד שוטוקן קראטה" של ​​פונאקושי.

פרבהוג'י גדל בסביבה אמנותית. אביו, הצייר הצ'יליאני הנודע יוסף הר-ציון זצ"ל, עודד אותו כבר מגיל צעיר להקדיש את עצמו לאמנות. כך התפתחה אהבתו לציור מגיל צעיר. ציוריו האבסטרקטיים משקפים את עמקי הרוח.

מאז היותו נער צעיר, פרבהוג'י נמשך במיחד לחותמות דואר, גלויות, תיבות דואר, מערכות התחבורה של הדואר ובאופן כללי, לכל הפעילויות הקשורות לדואר. הוא ניצל כל הזדמנות לבקר בסניפי דואר בערים ובמדינות שונות. הוא צלל לתוך לימוד הבולאות, תחום הכולל איסוף, מיון, ולימוד בולי דואר. להט זה הוביל אותו להפוך לבולאי מקצועי, למפיץ בולים מוסמך על ידי האגודה האמריקנית לבולאים, ולחבר באגודות הבאות: האגודה לבולאות המלכותית לונדון, אגודת הבולים של ארצות הברית, האגודה הבולאית של בריטנייה הגדולה, האגודה האמריקנית לבולאות, התאחדות בולאי ישראל, האגודה לבולאות הונגרית, האגודה הלאומית הבריטית לבולאים, מועדון הבולים פורט אורנג', אגודת סוחרי הבולים האמריקנית, ארגון הבולאות הקלאסית של ארצות הברית,"פילאבראס" – איגוד הבולאים הברזילאים ומועדון האספנים של ניו יורק.

בהתבססו על הידע הנרחב שלו בבולאות, תאולוגיה ופילוסופיה מזרחית, יצר פרבהוג'י את "הבולאות המדיטטיבית" או "היוגה הבולאית", תרגול רוחני אשר עושה שימוש בבולאות כבסיס לתרגול תשומת לב, ריכוז, התבוננות ומדיטציה. הבולאות המדיטטיבית שואבת השראה מן התרגול עתיק היומין של מדיטציה על מַנְּדַּלות, והיא מסוגלת להביא את המתרגל לרמות גבוהות של תודעה, הרפיה עמוקה וריכוז, המעודדים את זיהוי התודעה. פרבהוג'י כתב את עבודת התיזה שלו על סוג חדש זה של יוגה, הבולאות המדיטטיבית, אשר משכה את התעניינותה של הקהילה האקדמית ההודית, בעקבות הדרך החדשנית שלה לחבר את היוגה עם פעילויות ותחביבים שונים. על עבודת התיזה הזו הוא קיבל את התואר "דוקטור לפילוסופייה של היוגה" מאוניברסיטת יוגה-סמסקרוטום.

במשך שנים רבות חי פרבהוג'י בישראל, שם העמיק את לימודיו בשפה העברית וביהדות. אחד ממוריו וממקורות ההשראה העיקריים שלו היה הרב שלום דב ליפשיץ זצ"ל, שאותו פגש השנת 1997. צדיק גדול זה הדריך אותו במשך מספר שנים בדרכי התורה והחסידות הסבוכות. השניים פיתחו מערכת יחסים עמוקה ואינטימית. בנוסף, למד פרבהוג'י תלמוד עם הרב רפאל רפפורט שליט"א (פונוביץ'), חסידות עם הרב ישראל ליפשיץ שליט"א, ותורה עם הרב דניאל סנדלר שליט"א. פרבהוג'י הוא חסיד גדול של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, אשר ברך אותו באופן אישי.

בשנת 2000, במהלך ביקור בניו-יורק, ארה״ב, הבין פרבהוג׳י, שמכל המדינות בהן ביקר, זוהי המדינה המתאימה ביותר על מנת לייסד ארגון דתי ללא מטרות רווח שיישמר את משנתו ויצירתו הספרותית. הוא נמשך במיוחד אל הפלורליזם והכבוד שהחברה האמריקאית רוחשת כלפי חופש הדת, והתרשם מהכבוד העמוק של הציבור והממשלה כאחד למיעוטים דתיים. לאחר שהתייעץ עם הגורו שלו, הק"ח אַוַדְהוּֿטַה שְׁרִיֿ בְּרַהְמָאנַנְדַה בָּאבָּאגִ׳יֿ מַהָארָאגַ׳ה, ובברכתו, עבר בשנת 2001 לארצות הברית. בשנת 2003 נולד מכון פרבהוג׳י, ארגון דתי הינדי שמטרתו לשמר את החזון האוניברסלי והפלורליסטי של פרבהוג׳י לגבי ההינדואיזם ואת היוגה הרטרופרוגרסיבית שלו.      

למרות שפרבהוג'י לא שאף למשוך אליו אנשים, הוא קיבל במשך חמש עשרה שנה (1995–2010) כמה תלמידים אשר בקשו במפורש לקבל חניכה. אלה, אשר בחרו לראותו כמורם הרוחני, קיבלו על עצמם חיי צניעות והקדישו את חייהם לתרגול רוחני (סַאדְהָנַא), דבקות (בְּהַקְטִי), ושרות ללא אנוכיות (סֵוַה). על אף שאינו מקבל יותר תלמידים חדשים, פרבהוג'י ממשיך להדריך קבוצה קטנה זו של תלמידים ותיקים המשתייכים למסדר המונסטי רמהקרישנננדה אשר ייסד.

אַוַדְהוּֿטָאשְׁרַם הוא מרכז הפעילות של ארגון פרבהוג'י ומקום מגורי התלמידים המונסטיים של מסדר רמקרישננדה. האשראם מארגן מיזמים הומניטריים כמו "תוכנית חלוקת המזון של פרבהוג'י" ו"תוכנית חלוקת הצעצועים של פרבהוג'י". פרבהוג'י מפעיל פרויקטים הומניטריים שונים אלה בהשראת החוויה שלו ש"שרות לחלק הוא שרות לשלם."

בינואר 2012 בריאותו של פרבהוג'י אילצה אותו לוותר רשמית על ניהול המכון. מאז, הוא חי בהתבודדות, הרחק מן הציבור, כותב ושרוי בהתבוננות. הוא משתף בחוויתו וחוכמתו בספרים ובשיחות מצולמות.  משנתו אינה מעודדת רוחניות קולקטיבית, אלא חיפוש אישי פנימי.

בשנת 2022 יסד פרבהוג'י את המכון ליוגה רטרופרוגרסיבית, מקום בו תלמידיו הוותיקים ביותר יכולים להעביר באופן שטתי את משנתו והשקפתו באמצעות הרצאות וידאו.

פרבהוג'י הוא חבר מוערך באגודה הפילוסופית האמריקנית, באיגוד האמריקני למורים לפילוסופיה, באיגוד האמריקני לפרופסורים באוניברסיטאות, באגודה הפילוסופית הדרום-מערבית, בארגון המקצועי לסופרים של גילדת הסופרים, באיגוד הסופרים הלאומי, בפן אמריקה, באיגוד הסופרים הבינלאומי, באיגוד הלאומי של סופרים ועורכים עצמאיים, ובאיחוד הסופרים הארצי.

תרומתו הספרותית העצומה של פרבהוג'י, ה.ק. אַוַדְהוּטַה בְּהַקְטִוֵדָאנְטַה יוֹגָאצָא׳רְיַה רַמַקְרִשְנַנַנְדַה בָּאבָּאגִי׳ מַהָארָאגַ׳ה, כוללת ספרים בספרדית, באנגלית ובעברית, בכללם קוּנְדַלִנִי יוֹגַה: הכוח נמצא בך, זה כפי שזה, בְּהַקְטִי-יוֹגַה: דרך האהבה, טַנְטְרַה: שחרור בעולם, לחקור באמת, אַדְוַאיטַה וֵדַנְטַה: היה העצמי, אישָאוָאסְיַה אוּפַּנִשַד, והסוטרה של היהלום.