על המונח אַוַדְהוּטַה

מובאה מתוך הספר סאנייאסה דרשנה (מבט אל הסאנייאסה") מאת סוואמי נִרַנְגַ׳נַנַנְדַה סַרַסַו'טִי, תלמידו של פַּרַמַהַמְסַה סוואמי סַטְיַאנַנְדַה

 שלבי סַאנְנְיַיסַה – אַוַדְהוּטַה

"האַוַדְהוּטַה" מייצג את פסגת האבולוציה הרוחנית; אף אחד לא נעלה ממנו. אַוַדְהוּטַה פירושו "בן אלמוות" (אַקְשַרַה) אשר השליך לחלוטין את קשרי העולם. הוא למעשה ברהמן עצמו. הוא  הגשים  את עצמו כאינטליגנציה טהורה. הוא אינו מודע לששת הליקויים  של חיי האדם, כלומר: צער, אשליה, זקנה, מוות, רעב וצמא. הוא התנער מכל השעבוד של עולם החוויות, והוא נע בחופשיות כמו ילד, משוגע או כמי שאחוז על ידי רוחות.

 

הוא עשוי  להיות עם או בלי בגדים. הוא אינו עונד שום סמל מובהק מכל זרם שהוא. אין לו תשוקה לישון, לקבץ נדבות או להתרחץ. הוא רואה  את גופו  כגופה ומתקיים מאוכל שמגיע אליו מכל המעמדות. הוא לא מפרש את הכתובים  או את  הוודות. בשבילו שום דבר אינו מוצדק או לא מוצדק, מקודש או  מחולל.

 

הוא חופשי מקַארְמַה (תוצאות הפעולות).  הקארמות של החיים האלה ושל החיים הקודמים כולן נשרפות ובשל היעדר קַרְטְרִיטְוַה (עשייה) ובְּהוֹקְטְרִיטְוַה (רצון להנאה), לא נוצרות קארמות עתידיות. רק קארמות הפְּרַרַבְּדְהַה (בלתי ניתנות לשינוי) שכבר החלו לפעול ישפיעו על גופו, ויסייעו לקיים אותו, אך הכרתו תישאר בלתי מושפעת. הוא יחיה בעולם הזה עד שקארמות  הפְּרַרַבְּדְהַה ימוצו, ולאחר מכן גופו ייפול. אז הוא ייחשב לזה שהשיג וִדֵהַמוּקְטִי (מצב מעבר לתודעת הגוף).

 

נשמה משוחררת כזו לעולם לא חוזרת להיות בגוף. הוא לא נולד מחדש; הוא בן אלמוות. הוא השיג את המטרה הסופית של להולד בעולם הזה."

בְּרִהַד-אַוַדְהוּטַה אוּפַּנִשַד: "האַוַדְהוּטַה נקרא כך משום שהוא בן אלמוות; הוא הגדול ביותר; הוא השליך את קשרי העולם; ואליו מתכוון המשפט "אתה זה".

ה.ח.ה שְרִלַה בְּהַקְטִי בַּלְלַבְּה טִרְטְהַה מַהַרַגַ׳ה במאמרו שכותרתו " פַּרִשַדְס: שְרִלַה וַמְשִי דַס בַּבַּגִ׳י " כתב:

"הוא היה פַּרַמַהַמְסַה וַאישְנַוַה שהתנהג כאַוַדְהוּטַה.

המילה אַוַדְהוּטַה מתייחסת למי שניער מעליו כל הרגשה ומחויבות ארצית. לא אכפת לו ממוסכמות חברתיות, בפרט הוַרְנַשְרַמַה-דְהַרְמַה, כלומר, הוא די חריג בהתנהגותו.   

נִיטְיַנַנְדַה פְּרַבְּהוּ לעיתים קרובות מאופיין כאַוַדְהוּטַה

 

מתוך ההקדמה של דַטְטַטְרֵיַה אַוַדְהוּטַה גִיטַה, תורגם ובואר על ידי סוואמי אַשוֹקַנַנְדַה:

" האַוַדְהוּטַה גִטַה היא טקסט של וֵדַנְטַה המייצג אַדְוַאיטַה או אי-דואליזם קיצוני. הוא מיוחס לדַטְטַטְרֵיַה, אשר נחשב להתגלות אלוהית. למרבה הצער, אין ברשותינו מידע היסטורי  באשר למתי והיכן הוא נולד, או כיצד הגיע לידע אשר נחשף בטקסט.    

אַוַדְהוּטַה משמעו נשמה משוחררת, זה אשר "נפטר מ" או "התנער מ" כל הצמידויות והדאגות הארציות ושהגשים דרגה רוחנית שהיא שוות ערך לקיומו  של אלוהים. אף על פי שאַוַדְהוּטַה באופן טבעי מציין התמסרות, הוא כולל מצב נוסף, שהוא גבוה יותר, שאינו צמידות ולא אי-צמידות  אלא התעלות מעבר לשניהם. אַוַדְהוּטַה לא חש צורך לעקוב אחר חוקים, בין אם חילונים או דתיים. הוא אינו מבקש דבר, ולא נמנע מדבר. הוא נעדר ידע או בורות. בהגשימו את כך שהוא העצמי האינסופי, הוא חי בהגשמה הבהירה הזו."   

 

האַוַדְהוּטַה אוּפַּנִשַד היא מספר 79 בקנון המוּקְטִקַה של האוּפַּנִשַדות. הוא סַנְיַאסַה אוּפַּנִישַד אשר קשור ליַגוּ׳רְוֵדַה השחורה.    

"הוא אשר חצה את מערכת הוַרַנַאשְרַמַה ואשר תמיד מבוסס בעצמיותו, היוגי הזה, שנמצא מעבר לחלוקות הוַרַנַשְרַמַה, נקרא אַוַדְהוּטַה." אַוַדְהוּטוֹפַּנִשַד (2)   

ספר  הבְּרַהְמַה-נִירְוַנה-טַנְטְרַה מתאר כיצד לזהות את האַוַדְהוּטות מהסוגים הבאים:

בְּרַמְהַוַדְהוּטַה: אַוַדְהוּטַה מלידה, יכול להשתייך לכל מעמד חברתי. אדיש לחלוטין לעולם ולענייני העולם.

שַאיוַוַדְהוּטַה: אַוַדְהוּטות אשר לקחו על עצמם את הדרך של הסַנְיַס, בדרך כלל בעלי שיער ארוך ומרושל (גַ׳טַה), או שלבושים כמו שַאיוִטְים,  ואשר מעבירים כמעט את כל זמנם במצב של טְרַנְס, סַמַדְהִי או מדיטצייה.

וִרַוַדְהוּטַה: אדם הנראה כמו סאדהו שמרח על גופו משחת עץ סנדל בצבע אדום ואשר לבוש בבגדי זעפרן. שיערו מלא ובדרך כלל מתנופף ברוח. הוא עונד על צווארו רוּדְרַקְשַה מַלַה או עצמות על חוט. אַוַדְהוּטות אלה אוחזים במקל עץ או בדַנְדַה בידם ובנוסף הם נושאים איתם תמיד גרזן (פַּרַשוּ) או דַמַרוּ (תוף קטן).

קוּלַוַדְהוּטַה: אודהוטות אלה בדרך כלל מקבלים חניכה מן הקַאולה סַמְפְּרַדַיַה. הם קשים לזיהוי מכיוון שהם לא עוטים שום סימן חיצוני שמבדיל אותם מאחרים. היחודיות שלהם היא שהם ממשיכים לחיות כאחד האדם. הם עשויים להופיע בצורה של מלכים או כאנשי משפחה.

הנַטהא סַמְפְּרַדַיַה היא סוג של אַוַדְהוּטַה-פַּנְטְהַה (פלג). בסַמְפְּרַדַיַה הזו, נתנת חשיבות רבה לגורו וליוגה. לכן, הספר החשוב ביותר בסַמְפְּרַדַיַה הזו הוא אַוַדְהוּטה גִיטַה. שְרִי גוֹרַקְשַנַטְהא נחשב למי שנמצא במצב הנעלה ביותר של אַוַדְהוּטה.  

טבע האַוַדְהוּטַה הוא הנושא של האַוַדְהוּטה גִיטַה, אשר על פי המסורת, דַטְטַטְרֵיַה נחשב למחברה.

על פי בִּפִּן גוֹשִי התכונות המרכזיות של אַוַדְהוּטַה הן:

"זה אשר הוא הוגה נקי מחטא, ואשר התנער משלשלאות הבורות (אַגְ׳נַנַה).

זה אשר חי במצב נטול צורה ושתמיד נהנה מהתנסותו. הוא מתמוגג במצב המאושר הזה, ואינו מוטרד על ידי העולם החומרי.

במצב המיוחד הזה, האַוַדְהוּטַה אינו ער וגם לא בשינה עמוקה, אין בו סימן לחיים וגם לא מוות; זהו מצב אשר מאתגר את כל ההגדרות. זה מצב של אושר אינסופי, אשר השפה המוגבלת לא מסוגלת לתאר. אפשר רק לחוות אותו באופן טהור על ידי השכל.

מצב שהוא לא אמת ולא העדר אמת, הוא לא קיום ולא העדר קיום. הוא אשר זהה את זהותו עם הבלתי מתכלה, ואשר נושא יופי שאין שני לו; הוא אשר התנער מכבלי הסַמְסַרַה ושלעולם לא מפנה עורף ליעודו. "אתה הוא זה" (טַטְוַמַסִי), ואמירות אופנישדיות אחרות, לעולם נוכחות בהכרה של נשמה מוארת כזו. החכם הזה אשר מושרש בהתנסות המלאה של  "אכן, אני ברהמן (אַהַם בְּרַהְמַַסְמִי)", "הכל הוא ברהמן (סַרְוַם צִ'לְוִדַם בְּרַהְמַן)", ואשר "… אין שום ריבוי,  אני ואלוהים הם אחד… וכולי. מגובה בהתנסות אישית של האמירות הוודיות האלה, הוא נע בחופשיות במצב של אושר מוחלט. אדם כזה הוא פרוש, משוחרר, אַוַדְהוּטַה, יוגי, פַּרַמְהַמְסַה, בְּרַהְמַנַה."                    

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית:

אַוַדְהוּטַה הוא מונח בסנסקריט המשמש בדתות הודיות כדי להתייחס למיסטיקנים אנטינומיים  או קדושים שנמצאים מעבר לתודעת האגו, שניות ודאגות העולם הרגילות ושפועל ללא התחשבות באטיקט החברתי המקובל. אישיויות כאלה "משוטטים חופשי כמו ילד בכל העולם". אַוַדְהוּטַה לא מזדהה עם הגוף וההכרה שלו או עם "שמות וצורות" (נַמַרוּפַּה). אדם כזה נמצא בתודעה טהורה (צ'ייטניה) בהתגלות אנושית.           

אַוַדְהוּטות ממלאים תפקיד משמעותי בהיסטוריה, במקורות ובהתחדשות של מספר מסורות כמו יוגה, אַדְוַאיטַה וֵדַנְטַה, ושושלות של בְּהַקְטִי ובודהיזם גם כאשר הן חופשיות משמירה אחר חוקים. אַוַדְהוּטות הן הקול של האַוַדְהוּטִי, הערוץ שמיישב את הדיכוטומייה של הוַמַצַ׳רַה והדַקְשִנַצַ׳רַה או המסורות של ה"יד הימנית והיד השמאלית". אַוַדְהוּטַה עשוי להמשיך בתרגול טקסים דתיים או שלא מאחר שהוא חופשי מהקפדה על ומהשתייכות אל טקסיות פנאטית.                      

מילון הסנסקריט של מונייר וויליאמס מגדיר את המונח אַוַדְהוּטַה באופן הבא:

अवधूत / अव-धूत  – מי שנער מעליו רגשות ומחויבות ארצית.

 

מתוך: הינדואיזם, מדריך אלפביתי. מאת ראשן דלאל

אַוַדְהוּטַה

כינוי לנשמה משוחררת, כזו שוויתרה על העולם. לגמרי מעבר לכל מה שיש, אַוַדְהוּטַה לא עוקב אחר כללים, או תרגולים קבועים, ואין לו צורך לציית לנורמות קונבנציונליות. ישנם כמה טקסטים העוסקים בחייו ובטבעו של אַוַדְהוּטַה. באַוַדְהוּטַה אוּפַּנִשַד הרִשִי דַטְטַטְרֵיַה מתאר את טבעו של האַוַדְהוּטַה. אדם כזה הוא בן אלמוות, הוא השליך את כל קשרי העולם, ונמצא תמיד באושר עילאי. אחד מהפסוקים אומר: 'תן למחשבה להרהר בוִשְנוּ, או שתתמוסס באושרו של ברהמן. אני, העד, לא עושה כלום ולא גורם לשום דבר להעשות'. (28) הטוּרִיַטִטַה אַוַדְהוּטַה אוּפַּנִשַד  מכיל תיאור של האַוַדְהוּטַה שהגיע למצב של תודעה מעבר לטוּרִיַה. במצב זה, אדם הוא טהור, נטול תשוקות, וחופשי לחלוטין. אַוַדְהוּטַה שהגיע לרמה זו, אינו מזמר מנטרות או מתרגל טקסים, אינו עונד סימני קסטות, וחדל מלמלא את כל החובות הדתיות והחילוניות. הוא אינו לובש בגדים, ואוכל כל מה שנקרה בדרכו. הוא משוטט לבדו, מתבונן בשתיקה, ושרוי באי-דואליות מוחלטת. באַוַדְהוּטַה גִטַה ישנם תיאורים דומים.

האוּדְדְהַוַה גִטַה, אשר מהווה חלק מהבְּהַגַוַטַה פּוּרַנַה, מתארת אַוַדְהוּטַה אשר לומד מכל היבטי החיים ואשר נמצא בביתו בכל מקום בעולם.  

המונח אַוַדְהוּטַה יכול לחול על כל אדם משוחרר, אך גם מתייחס באופן ספציפי לסַנְיַסים. 

 

אַוַדְהוּטַה אוּפַּנִשַד

אַוַדְהוּטַה אוּפַּנִשַד הוא אוּפַּנִשַד קטן המורכב מכ-32 מנטרות. הוא נופל תחת הקטגוריה של סַנְיַאסַה אוּפַּנִשַדות  והוא חלק מהקְרִשְְנַה יַגוּ׳רְוֵדַה. אַוַדְהוּטַה אוּפַּנִשַד לובש צורה של דיאלוג בין דַטְטַטְרֵיַה ורִשִי סַמְקְרִטִי.  

יום אחד רִשִי סַמְקְרִטִי שואל את דַטְטַטְרֵיַה את השאלות הבאות:

מי זה אַוַדְהוּטַה?

מהו המצב אשר בו הוא נמצא?

מהם הסממנים של אַוַדְהוּטַה?

איך הוא חי?

החלק הבא הוא התשובות שנתן דַטְטַטְרֵיַה רב החסד.

מי זה אַוַדְהוּטַה?

אַוַדְהוּטַה נקרא כך כי הוא מעבר לכל דעיכה, הוא חי בחופשיות על פי רצונו, והורס את השעבוד אל הרצונות הארציים; המטרה היחידה שלו היא "טַט טְווַם אַסִי" כלומר "אתה הוא זה".

אַוַדְהוּטַה מתעלה מעבר לכל הקאסטות (כגון ברהמין,  וַאישְיַה, קְשַטְרִיַה ושוּדְרַה) ואשראמות (כגון בְּרַמְהַצְ׳הַרְיַה גְרִהַסְטְהַ וַנַפְּרַסְטַה וסַנְיַסַה). הוא היוגי הנעלה ביותר שמבסס את עצמו במצב מתמיד של הגשמה עצמית.

מהו המצב אשר בו הוא נמצא?

אַוַדְהוּטַה נהנה תמיד מאושר עילאי. ההנאה האלוהית מייצגת את ראשו, השמחה היא הכנף הימנית שלו, האקסטזה מייצגת את הכנף השמאלית, והאושר הוא טבעו עצמו. חייו של אַוַדְהוּטַה מגלים אי צמידות מוחלטת.

מהם הסממנים של אַוַדְהוּטַה? איך הוא חי?

אַוַדְהוּטַה חי על פי רצונו. הוא עשוי ללבוש בגדים או לחיות עירום. אין הבדל עבורו בין דהרמה או אדהרמה, והקרבה או אי הקרבה מפני שהוא מעבר להיבטים הללו. הוא מבצע הקרבה פנימית אשר מהווה את האַשְוַהמֵדְהַה יַגְנַה שלו. הוא יוגי גדול אשר נשאר לא מושפע גם כשהוא עוסק בעניינים ארציים. הוא נשאר טהור.

אל האוקיינוס זורמים מים מכל הנהרות אך הוא נותר עדיין ללא שינוי. באופן דומה, אַוַדְהוּטַה  הוא בלתי מושפע מאובייקטים ארציים. הוא תמיד רגוע ו(כמו האוקיינוס) כל התשוקות שלו נבלעות בשלום העליון הזה.

עבור אַוַדְהוּטַה אין לידה או מוות, שעבוד או שחרור. יתכן שהוא ביצע פעולות שונות למען השחרור, אבל הן הופכות להיסטוריה ברגע שהוא הופך לאַוַדְהוּטַה. הוא תמיד מרוצה. אחרים משוטטים מתוך כוונה להגשים את רצונותיהם, אבל אַוַדְהוּטַה, בהיותו כבר מרוצה, לא רץ אחרי שום רצון. אחרים עושים טקסים שונים למען הצלחה רוחנית אבל אַוַדְהוּטַה  כבר נמצא בתודעה חובקת כול ולכן אין לו צורך בטקסים.

מורים מוסמכים אחרים מעבירים זמן בהוראת כתבי קודש (וודות) אך אַוַדְהוּטַה מתעלה מעבר לכל פעילות כזו, כי הוא נטול מעשים. אין לו שום תשוקה לשינה, לקיבוץ נדבות (בהיקשה), לרחצה או לנקיון.

אַוַדְהוּטַה הוא תמיד חופשי מספקות ומכיוון שהוא תמיד באיחוד עם המציאות העליונה הוא אפילו לא צריך למדוט. מדיטציה מיועדת לאנשים שעדיין אינם אחד עם אלוהים, אך אַוַדְהוּטַה נמצא תמיד במצב של איחוד.

אלה שנוטים אחרי הפעולות (קארמות) נקשרים בוַסַנַסות. הוַסַנַסות האלה רודפות אותם אפילו כשהם מסיימים את הפְּרַרַבְּדְהַה קַרְמַה שלהם. אנשים מן השורה מתרגלים מדיטצייה מאחר שהם רוצים להגשים את רצונותיהם. אך אַוַדְהוּטַה מתרחק תמיד ממלכודת כזו. ההכרה שלו היא מעבר להרס מנטלי ולסמאדהי. הרס מנטלי וגם סמאדהי עלולים להיות שינויים בהכרה. אַוַדְהוּטַה הוא כבר נצחי ולכן עבורו אין מה להשיג.

ביצוע חובות ארציות זה כמו חץ ששוחרר מקשת, כלומר אי אפשר למנוע ממנו לתת פירות טובים או רעים ולגרום למעגל פעולה-תגובה. אולם אַוַדְהוּטַה אינו עושה בשום רמה ואינו מעורב בשום פעולה.

לאחר שהגיע לדרגת אי צמידות כזו, האַוַדְהוּטַה נשאר בלתי מושפע גם אם הוא עוקב אחר אורח חיים על פי הכתובים. גם אם הוא עוסק בפעולות כמו עבודת ה', רחצה, קיבוץ צדקה וכדומה, הוא נשאר בלתי צמוד אליהם. הוא חי כמו עד ולכן אינו מבצע שום פעולה.

אַוַדְהוּטַה יכול לראות בבירור את בְּרַהְמַן לנגד עיניו. הוא חופשי מבורות או מַאיַה. לא נותרו לו פעולות לבצע או דבר להשיג. הוא מרוצה לגמרי ולא ניתן להשוותו לאיש.

שְרִימַד בְּהַגַוַטַם עם התעמקות של ה.ח.ה בְּהַקְטִוֵדַנְטַה סוואמי פְּרַבְּהוּפַּדַה:

שְרִימַד בְּהַאגַוַטַם   4.29.11

नलिनी नालिनी नासे गन्ध: सौरभ उच्यते ।

घ्राणोऽवधूतो मुख्यास्यं विपणो वाग्रसविद्रस: ॥ ११ ॥

נָאלִנִיֿ נָאלִנִיֿ נָאסֵה
גַנְדְהַהַּ סַאורַבְּהַה אוּצְ׳יַטֵה
גְהְרָאנּוֹ ’וַדְהוּֿטוֹ מוּקְהְיָאסְיַםּ
וִפַּנּוֹ וָאג רַסַוִד רַסַהַּ

תרגום המילים:

נַלִנִיֿ – השם נַלִנִיֿ; נָאלִנִיֿ – השם נָאלִנִיֿ; נָאסֵה – שני הנחיריים; גַנְדְהַהַּ – ארומה; סַאורַבְּהַה – ניחוח; אוּצְ׳יַטֵה – נקרא; גְהְרָאנּוֹ – חוש הריח; אַוַדְהוּֿטַהַּ – נקרא אַוַדְהוּטַה; מוּקְהְיָא;  – נקרא מוּקְהְיָא (מרכזי); אָסְיַם – הפה; וִפַּנַּהַּ – נקרא וִפַּנַּה; וָאק – יכלת הדיבור; רַסַה-וִט – נקרא רַסַגְ׳נַּֿה (מומחה בטעימה); רַסַהַּ – חוש הטעם.

תרגום הפסוק:

שתי הדלתות הקרויות נַלִנִיֿ ונָאלִנִיֿ  צריכות להיות ידועות בתור שני הנחיריים, והעיר בשם סַאורַבְּהַה מייצגת ארומה. בן הלוויה המכונה אַוַדְהוּֿטַה הוא חוש הריח. הדלת הנקראת מוּקְהְיָא היא הפה, והִוִפַּנַּהַּ היא יכלת הדיבור. רַסַגְ׳נַּֿה הוא חוש הטעם.

התעמקות:

פירוש המילה אַוַדְהוּֿטַה הוא "הכי חופשי". אדם אינו כפוף לכללים ותקנות כלשהן כאשר הוא הגיע לשלב של אַוַדְהוּֿטַה. במילים אחרות, הוא יכול להתנהג כאוות נפשו. שלב האַוַדְהוּֿטַה הזה הוא בדיוק כמו אוויר, שלא מתחשב בשום חסימה. בבהגווד-גיטה (6.34) נאמר:

 

צַ׳נְּֿצַ׳לַםּ הִי מַנַהַּ קרִּישְנַּה
פְּרַמָאטְהִי בַּלַוַד דרִּידְּהַם
טַסְיָאהַםּ נִגְרַהַםּ מַנְיֵה
וָאיוֹר אִיוַה סוּדוּשְקַרַם

 "ההכרה היא חסרת מנוחה, סוערת, עקשנית וחזקה מאוד, הו קרישנה, ולהכניע אותה, כך נראה לי, קשה אפילו יותר מאשר לשלוט ברוח."

 

מכיוון שאף אחד לא יכול להגביל את האוויר או הרוח, שני הנחיריים, הממוקמים במקום אחד, נהנים מחוש הריח ללא מניעה. כאשר הלשון נוכחת, הפה טועם ללא הפסקה כל מיני מאכלים טעימים.

 

מתוך יוגהפדיה:

מה משמעות המונח אַוַדְהוּֿטַה?

אַוַדְהוּֿטַה הוא מונח בסנסקריט המתייחס לאדם שהגיע לשלב בהתפתחותו הרוחנית בו הוא מתעלה מעבר לעניינים הארציים. אנשים שהגיעו לרמה של אַוַדְהוּֿטַה עשויים לפעול מבלי להתחשב בנימוסים חברתיים מקובלים או באגו שלהם. מונח זה משמש לעתים קרובות ביחס למיסטיקנים או צדיקים.

מתרגלי יוגה מתקדמים עשויים למצוא השראה ברעיון ההגעה לשלב זה באמצעות תרגול מתמשך נוסף של מדיטציה ואסאנה.

המושג אַוַדְהוּֿטַה נקשר לעתים קרובות להתנהגות אקסצנטרית וספונטנית כלשהי מצד אדם קדוש. קישור זה נובע בחלקו מהעובדה שמיסטיקנים שהגיעו לרמה כזו של הארה רוחנית עשויים לוותר על לבישת בגדים או על התנהגות חברתית נורמלית אחרת.

אדם השייך לקטגוריה זו ניתן לסווג לאחד מסוגי האַוַדְהוּֿטַה:

  • בְּרַהְמָאוַדְהוּטַה- נולדו כאַוַדְהוּֿטַה.
  • שַׁאִיוַוָאדְהוּטַה- אלה שנטשו את החיים החומריים כדי לחיות חיי פרישות (סנניאסה).
  • וִירָאוַדְהוּטַה- בדרך כלל מושחים את גופם במשחה אדומה ולובשים בגדים כתומים.
  • קוּלָאוַדְהוּטַה- לא מראים שום סימן חיצוני לדרגה הרוחנית שלהם.