एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः ।
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥ ४-२॥

אֵוַם פַּרַמְפַּרָא-פְּרָאפְּטַם
אימַם רָאגַ׳רְשַיוֹ וִידוּהּוּ
סַה קָאלֵנֵהַה מַהַטָא
יוֹגוֹ נַשְתַהַּ פַּרַנְטַפַּה

"ידע זה הועבר, אפוא, ברצף ממורה לתלמיד, והמלכים הצדיקים ידעו אותו. אך בחלוף הזמן, חוכמה זו אבדה, הו פַּרַנְטַפַּה."

(בְּהַגַוַד-גִיטַה 4.2)

הק"ח אַוַדְהוּֿטַה בְּהַקְטִיוֵדָאנְטַה בְּרַהְמָאנַנְדַה בָּאבָּאגִ׳יֿ מַהָארָאגַ׳ה

(גוּרוּ מַהָארָאגַ׳ה)

הק"ח אַוַדְהוּטַה בְּהַקְטִיוֵדָאנְטַה יוֹגָאצָ׳ארְיַה רָמַקרִּישְנָּנָנְדַה בָּאבָּאגִ׳י מַהָארָאגַ׳ה

(פְּרַבְּהוּגִ׳י)

בְּהַקְטִיקַוִי אַטוּלָאנַנְדַה אַצָ׳ארְיַה
סְוָאמִי

(גוּרוּדֵוַה)

הק"ח אַוַדְהוּטִיקַה בְּהַקְטִיוֵדַנְטַה יוֹגַצְ׳הַרְיַה סְרִימַטִי אַנַנְדַה מַטַאגִי׳ מַהַרַאנִי

(גוּרוּדֵוִי)

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥

טַד וִיגְ׳נָּֿאן אָרְתְהַםּ סַה גוּרוּם אֵוָאבְּהִיגַצְ׳צְ׳הֵט
סַמִיטְפָּאנִּיהִּי שְׁרוֹטְרִייַםּ בְּרַהְמַה-נִישְתְּהַם

"כדי ללמוד את המדע הטרנסצנדנטי, יש לגשת למאסטר אמיתי, הנטוע באמת המוחלטת.

(מוּנְּדַּקַה אוּפַּנִישַד -1.2.12)

आचार्यं मां विजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित् ।
न मर्त्यबुद्ध्यासूयेत सर्वदेवमयो गुरु: ॥

אָצָ׳ארְיַםּ מָאםּ וִיגָ׳אנִיֿיָאן
נַוַמַנְיֵטַה קַרְהִיצִי׳ט
נַה מַרְטְיַה-בּוּדְדְהיָאסוּֿיֵטַה
סַרְוַה-דֵוַה-מַיוֹ גוּרוּהּוּ

"יש לדעת שהאָצָ׳ארְיַה הוא אני עצמי ולעולם אין לזלזל בו בשום צורה. אין לקנא בו, או לחושבו לאדם רגיל, מפני שהוא נציגם כל האלים."

(שְׁרִימַד-בְּהָאגַוַטַם 11.17.27)

"כאשר דבק טהור או מורה רוחני מדבר, יש לקבל את דבריו כאילו נאמרו ישירות על ידי האישיות האלוקית העליונה על פימערכת פַּרַמְפַּרָא (שושלת המורים)."

(פירוש לשְׁרִיֿ צַ׳יטַנְיַה צַ׳רִיטָאמְרִּיְטַה מאת הק"ח א.צ'. בְּהַקְטִיוֵדָאנְטַה סוּאַמִי פְּרַבְּהוּפָּאדַה, אַנְטְיַה-לִיֿלָה (5.71)

"הגורו הוא אלוהים בעצמו המתגלם בדמות בעלת אישיות על מנת להדריך את השואף הרוחני.. החסד האלוקי לובש את דמותו של הגורו. לראות את הגורו משמעו לראות את את האלוקות. הגורו מאוחד עם אלוהים. הוא מעורר השראה לדבקות אצל אחרים. נוכחותו מטהרת כל."

(ה"ק סְוָאמִיֿ שִׁיוָאנַנְדַה)

"מצא את המורה, שרת אותו כילד, פתח לבך להשפעתו, ראה בו התגלות אלוקית".

(סְוָאמִיֿ וִיוֵקָאנַנְדַה)

הצהרותיו הסותרות של הגורו ומילותיו הפוגעניות הן אתגר ומבחן לתלמיד. הגורו בוחן האם התלמיד מתפתה וכועס. על התלמיד הנבון לדעת כיצד לפעול בנסיבות כאלה".

(מוקשה גיתה, סוואמי שיוואננדה)

"עם מאסטר אמיתי, התלמיד לומד איך ללמוד, לא איך לזכור ולציית. מערכת היחסים עם בעל הבהירות אינה מעצבת אותך אלא משחררת אותך".

(נִיסַרְגַדַטְטַה מַהָארָאגַ׳ה)

गुशब्दस्त्वन्धकारः स्यात् रुशब्दस्तन्निरोधकः ।
अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते ॥

גוּ-שַׁבְּדַסְ טְוַ נְדְהַקָארַהַּ סְיָאט
רוּ-שַׁבְּדַסְ טַנְ נִירוֹדְהַקַהַּ
אַנְדְהַ-קָארַה-נִירוֹדְהִיטְוָאדְ
גוּרוּרִ איטְיַבְּהִידְהִיֿיַטֵה

ההברה גוּ פירושה 'חשיכה', ההברה רוּ, 'זה המפזר אותה'. הגורו נקרא כך בשל יכולתו להפיג את החשיכה,."

(אַדְוַיַה טַרַקַה אוּפַּנִישַד 16)

यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ ।
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥

יַסְיַה דֵוֵה פַּרָא בְּהַקְטִיר
יַתְהָא דֵוֵה טַתְהָא גוּרַאוּ
טַסְיַיטֵה קַתְהִיטָא הְי אַרְתְהָאהָּא
פְּרַקָאשַׁנְטֵה מַהָאטְמַנַהַּ

"בעבור אותן נשמות גדולות בלבד, אשר יש להן אמונה מוחלטת, הן באלוקים והן במורה הרוחני, כל האמיתות של הידע הוודי מתגלות מאליהן."

(שְׁוֵטָאשְׁוַטַרַה אוּפַּנִישַד 6.23)

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न‍ेन सेवया ।
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥

טַד וִידְדְהִי פְּרַנִּיפָּאטֵנַה
פַּרִיפְּרַשְׁנֵנַה סֵוַיָא
אוּפַּדֵקְשְיַנְטִי טֵה גְ׳נָּֿאנַםּ
גְ׳נָּֿאנִינַס טַטְטְוַה-דַרְשִׁינַהַּ

"נסה ללמוד את האמת על ידי פנייה למורה רוחני. חקור אותו בצניעות ושרת אותו. הנשמות שהגשימו את עצמיותן יכולות להקנות לך ידע מפני שראו את האמת." (בְּהַגַוַד גִיטַה 4.34)

शिष्यस्य ज्ञानाग्रहणं च लिङ्गैर्बुद्ध्वा अग्रहणे
हेतूनधर्मलौकिक-प्रमाद-नित्यानित्यविवेकविषया-
सञ्जातदृढपूर्वश्रुतत्वलोकचिन्तावेक्षण-जात्याद्यभिमानादीन्
तत्प्रतिपक्षैः श्रुतिस्मृतिविहितैः अपनयेत्
अक्रोधादिभिरहिंसादिभिश्च यमैः, ज्ञानाविरुद्धैश्च नियमैः ॥
अमानित्वादिगुणं च ज्ञानोपायं सम्यक्ग्राहयेत् ॥

שִׁישְיַסְיַה גְ׳נָּֿאנָאגְרַהַנַּםּ צַ׳ה לִינְּגַאִיר בּוּדְדְהוָא אַגְרַהַנֵּה הֵטוּֿן אַדְהַרְמַה-לַאוּקִיקַה-פְּרַמָאדַה-נִיטְיָאנִיטְיַה-וִיוֵקַה-וִישַיָא-סַנְּֿגָ׳אטַה-דרִּידְּהַ-פּוּֿרְוַה-שְׁרוּטַטְוַה-לוֹקַה-צִי׳נְטָאוֵקְשַנַּה-גָ׳אטְי אָדְי אַבְּהִימָאנָאדִיֿן טַט פְּרַטִיפַּקְשַאִיהִּי שְׁרוּטִי-סְמרִּיטִי-וִיהִיטַאִיהִּי אַפַּנַיֵט אַקְרוֹדְהָאדִיבְּהִיר אַהִימְּסָאדִיבְּהִישׁ צַ׳ה יַמַאִיהִּי,
גְ׳נָּֿאנָאוִירוּדְדְהַאִישׁ צַ׳ה נִייַמַאִיהִּי.

אַמָאנִיטְוָאדִי-גוּנַּםּ צַ׳ה גְ׳נָּֿאנְפָּאיַםּ סַמְיַק גְרָאהַיְט.

 

"כאשר המורה מגלה אותות שהידע לא נתפס (או נתפס באופן מוטעה) על ידי התלמיד, עליו לשרש את הגורמים לאי הבנה זו. בכללם: חטאים של התלמיד בעבר ובהווה, רפיון, העדר ידע מוקדם לגבי סוגיות של הבחנה בין הנצחי לבלתי נצחי, התנהגות כמו תפקוד ודיבור חסרי מעצורים, רדיפה אחר פופולריות, גאווה לגבי מעמד משפחתי, וכו'. על ידי אמצעים המנוגדים לאותן הסיבות, על המורה להחדיר בתלמיד מידות שמצוינות בשְׁרוּטִי ובסְמְרִּיְטִי כגון הימנעות מכעס ועוד, יאמות (כללי התנהגות) המורכבות מאַהִימְּסָא (אי אלימות) ואחרות, כמו גם כללי התנהגות אשר עומדים בקנה אחד עם הידע. הוא [המורה] צריך גם להטביע ביסודיות בתלמיד תכונות כמו ענווה, שהן האמצעי לידע."

(אוּפַּדֵשַׁה סָאהַסְרִיֿ מאת אָדִי שַׁנְּקַרָאצָ׳ארְיַהַּ 1.4–1.5)

"מי שאינו יכול ללמוד דרך החוכמה והאהבה של הגורו שלו –אשר הוסמך על ידי האלוקות,- לא ימצא אלוקות בחיים האלה. לפחות כמה גלגולים צריכים לעבור לפני שתהיה לו הזדמנות נוספת כזו".

(יוֹגַנַנְדַה פַּרַמַהַמְסַה)

"הגורו משמש כמראה זו. הוא מחזיק בפני התלמיד השתקפות של דמות הנשמה המושלמת שלו, אשר עליה מוקרנים הפגמים של האגו שעדיין פוגעים בשלמות."

(יוֹגַנַנְדַה פַּרַמַהַמְסַה)

"היה לי גורו. הוא היה צדיק גדול ורחום ביותר. שירתתי אותו במשך זמן רב, רב מאד. ובכל זאת, הוא לא לחש שום מנטרה באוזני. היה לי רצון עז לעולם לא לעזוב אותו אלא להישאר איתו ולשרת אותו ובכל מחיר לקבל ממנו הדרכה כלשהי".

(סַתְיַה סַי בָּאבָּא)

"יש לי מורה רוחני משלי, ואני כל כך שמח, ואני מרגיש כל כך מסופק מכך שאני יכול להעריך הרבה גורואים מפורסמים אחרים, אבל, אתה יודע, אני לא נמשך באותו האופן, מפני שמצאתי את האדם."

(שְׁרִי שְׁרִי רַוִי שַׁנְקַר)

"שאף אדם בעולם לא יחיה באשליה. ללא גורו, אף אחד לא יכול לחצות אל הגדה השניה."

(גוּרוּ נַאנַק)

"ילדים, אנו יכולים לגדול מבחינה רוחנית רק אם אנו רואים בגורו את ההתגלות של האלוקות. אל לנו לקבל אף אחד בתור גורו לפני שאנו באופן אישי משוכנעים לחלוטין שהוא אותנטי וכנה. ברגע שאנחנו בוחרים מישהו בתור גורו, אנחנו צריכים להתמסר אליו לחלוטין. רק אז תתאפשר התפתחות רוחנית. דבקות לגורו פירושה התמסרות מוחלטת אליו".

(מָאטָא אַמְרִיטָאנַנְדַה מַיִיֿ)

"גם הגורו וגם אלוקים מופיעים בפני. בפני מי עלי להשתחוות? אני כורע ברך בפני הגורו אשר הציג בפני את אלוהים".

(קַבִּיר)

" אָצָ׳ארְיַה הוא זה אשר דרכו פועל הכוח האלוהי."

(סְוָאמִיֿ וִיוֵקָאנַנְדַה)

"בחסדו של האלוקים, שואף רוחני בא במגע עם גורו הממוקם בבְּרַהְמַן. ודרך חסדו של הגורו הוא לומד את הסודות ומיישם אותם הלכה למעשה".

(סְוָאמִיֿ טַפּוֹוַן מַהָארָאגַ׳ה)

शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यम् ।
मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ॥

שַׁרִיֿרַםּ סוּרוּֿפַּםּ טַתְהָא וָא קַלַטְרַםּ
יַשַׁשׁ צָ׳ארוּ צִי׳טְרַםּ דְהַנַםּ מֵרוּ-טוּלְיַם
מַנַשׁ צְ׳נְנַה לַגְנַםּ גוּרוֹר אַנְּגְּהרִי-פַּדְמֵה
טַטַהַּ קִיםּ טַטַהַּ קִיםּ טַטַהַּ קִיםּ טַטַהַּ קִים

"גופו של אדם עשוי להיות נאה, אשתו יפה, והוא בעל מוניטין, אטרקטיבי ובעל והון רב בשוויו של הר מֵרוּ (שנאמר שהוא כולו זהב טהור); אבל אם דעתו אינה מקושרת לרגלי הלוטוס של הגורו, מה יוצא מכל זה?, מה יוצא מכל זה?, מה יוצא מכל זה?"

(אָדִי שַׁנְּקַרָאצָ׳ארְיַה, גוּרוּ-סְטוֹטְרַה, 1)

"הגורו האנושי לוחש את הפורמולה הקדושה (מנטרה) אל תוך האוזן; הגורו האלוקי נושף את הרוח אל תוך הנשמה."

(רַמַקְרִישְנַה פַּרַמַהַמְסַה)