בחרו עמוד

תרומה לקהילה

שאלה:

האם מכון פרבהוג'י מציע באופן מעשי תרומה חברתית כלשהי לקהילה?

 

תשובה:

פרבהוג'י ייסד את הארגון שלו מתוך כוונה לשרת את האנושות ולתרום לה הן מבחינה רוחנית והן מבחינה חברתית. אחת הדרכים שבהן באה לידי ביטוי השאיפה האצילית הזו היא "פְּרַבְּהוּגִי׳ אַנְנה-ַדַנַם"

או "תוכנית חלוקת המזון של פרבהוג'י". מדי שבוע מכון פרבהוג'י מחלק מזון חינם לכל מי שמגיע לאַוַדְהוּטַשְׁרַם. רישום או הגשת מסמכים אינם נדרשים.

המונח אַנְנַדָאנַם מורכב משתי מילים: אַנְנַם או "מזון" ודָאנַם או "מעשה נתינה ושיתוף". לכן, אַנְנַה-דָאנַם פירושו "להאכיל את הרעבים והנזקקים". בין סוגי הנתינה השונים, נתינת אוכל נקראת מָאהָא-דָאנַם, או "מעשה השיתוף הגדול", משום שסיפוק הרעב הוא שירות בסיסי וחיוני.

הטַיטְטִירִיֿיַה אוּפַּנִישַד מצהירה: "כל כוח החיים נובע ממזון (אַנְנַםּ וַי פְּרָאנַּהַּ) ויהי רצון שמזון ייוצר בשפע (אַנְנַם בַּהוּ קוּרְוֵאֵט)".

חשיבות הצדקה מוסברת בבירור בוַרָאהַ-פּוּרָאנַּה. בין הדרכים השונות שבהן באה לידי ביטוי צדקה, חלוקת המזון נחשבת לגבוהה ביותר. שְׁרִי וַרָאהַה אומר בוַרָאהַ-פּוּרָאנַּה, "מי שנותן מזון, מעניק כל מה שראוי לנתינה בעולם הזה." בבְּהַגַוַד גִיטַה שְׁרִי קְרִּיְשְנַּה מכריז, "כל היצורים מתפתחים מאוכל (אַנְנָאד בְּהַוַנְטִי בְּהוּֿטָאנִי). אפילו בוודות, אופנישאדות, רָאמָאיַנַה או מַהָאבְּהָארַטַה במהלך כל התקופות הללו, האכלת אדם רעב נחשבה לשירות הגדול ביותר לאנושות.

"הענק מזון, הענק מזון, הענק מזון" היא עצתו של קְרִּיְשְנַּה ליוּדְהִישְתְּהִירַה בבְּהַוִישְיַה-פּוּרָאנַּה בהתייחסו לדָאנַם, או "נתינה". יוּדְהִישְתְּהִירַה מבקש מקְרִּיְשְנַּה להקנות לו את תמצית הבְּהִיֿשְמַה פִּיטַמַהַה בשַׁנְטִי פַּרְוַה של המַהָאבְּהָארַטַה בנוגע לדְהַרְמַה. קְרִּיְשְנַּה אומר, "הן העולם החי והן העולם הדומם מתקיימים על ידי מזון. המעניק אוכל, מעניק חיים ותמוך כך, גם את כל שאר הדברים. על כן, על המייחל לטוב בעולם הזה ומעבר לו, לשאוף לתת אוכל. עליו להציע אוכל בגישה של כבוד והכנסת אורחים לזקן, לילד ולנווד העייף".

בברית החדשה נאמר:

"יַעֲנוּ הַצַּדִּיקִים וְיֺאמְרוּ אֵלָיו, 'אֲדוֹנֵנוּ, מָתַי רָאִינוּ אוֹתְךָ רָעֵב וְהֶאֱכַלְנוּ אוֹתְךָ, אוֹ צָמֵא וְהִשְׁקֵינוּ אוֹתְךָ? מָתַי רְאִינוּךָ עוֹבֵר אֺרַח וְאָסַפְנוּ אוֹתְךָ, אוֹ עָרוֹם וְהִלְבַּשְׁנוּ אוֹתְךָ? וּמָתַי רָאִינוּ אוֹתְךָ חוֹלֶה אוֹ בְּמַאֲסָר וּבָאנוּ אֵלֶיךָ?" (מתי, כ"ה: ל"ז-מ')

 

"והם מאכילים, למען אהבת אללה, את הרש, את היתום ואת האסורים, באומרם: “אנחנו מאכילים אתכם למען אללה בלבד, איננו דורשים מכם שום גמול או תודה."" (קוראן 76: 8-9)

 

עבור פרבהוג'י, שירות לאדם הוא שירות לאלוהי, ומתן מזון לנזקקים הוא שווה ערך ליַגְנַּֿה, או "הקרבן הנעלה ביותר".

אַיַם נִיגַ׳הַּ פַּרוֹ וֵטִי גַנַּנָא לַגְּהוּֿצֵ׳טַסָאמְם

אוּדָארַצַ׳רִיטָאנָא טוּ וַסוּדְהַיוַה קוּתוּמְבַּקַם

 

"זה שלי, זה שלו, אומרים צרי האופק. החכמים מאמינים שכל העולם הוא משפחה."

(מָאהָא אוּפַּנִישַׁד 6.71-75)

 

שְׁרִיֿ שְׁרִיֿ רַדְהַא שְׁיָאמַסוּנְדַרַה מַנְדִיר

שְׁרִיֿ שְׁרִיֿ רַדְהַא שְׁיָאמַסוּנְדַרַה מַנְדִיר

שאלה:

מה הצורך במנדיר כמו  שְׁרִיֿ שְׁרִיֿ רַדְהַא שְׁיָאמַסוּנְדַרַה מַנְדִיר באַוַדְהוּטַשְׁרַם?

תשובה:

מנדיר הוא מקום בו אנשים נפגשים ברוח של חוסר אנוכיות וגישה של דבקות ושרות לאלוקות. זהו המקום הראוי לתרגול בְּהַקְטִי-יוֹגַה. זהו מקום אשר מסוגל לרומם אותנו לגובה, אל זיהוי התודעה. התבוננות בדייטיז, תפילה וצדקה הן פעולות רוחניות נעלות אשר, על פי המסורת, מתבצעות בעת השהייה במנדיר. מַנְדִיר אמיתי הוא לא רק אתר דתי, אלא גם רוחני. קיימים בתי ספר, מכללות, מכונים, אוניברסיטאות ומוסדות חינוך רבים. ואולם, מנדירים אינם מעשירים אותנו בידע בלבד, אלא ביכולתם לחולל בנו שינוי מהותי.

אתר האינטרנט "פרבהוג'י"

שאלה:

אם פרבהוג'י פרש מהחיים הציבוריים, מדוע אתם מפרסמים את התמונה שלו, בונים עבורו אתר באינטרנט וכו'?

תשובה:

פרבהוג'י הוא המורה הרוחני שלנו ומייסד המכון. מסורת הסַנָאטַנַה-דְהַרְמַה מנחה תלמידים להלל ולהאדיר את מורם הרוחני.  כפי שציין שְׁרִיֿלַה וִישְׁוַנָאתְהַ צַ׳קְרַוַרְטִיֿ תְּהָאקוּרַה:

יַסְיַה פְּרַסָאדָאד
בְּהַגַוַט-פְּרַסָאדוֹ
יַסְיָאפְּרַסָאדָאן נַה גַטִיהִּי קוּטוֹ ’פִּי
דְהיָאיַן סְטוּוַמְּס טַסְיַה
יַשַׁס טְרִיסַנְדְהיַםּ
וַנְדֵה גוּרוֹהּוֹ שְׁרִיֿצַ׳רַנָּארַוִינְדַם

בזכות החמלה של המורה הרוחני אדם זוכה לברכתו של קְרִּיְשְנַּה. ללא החסד של המורה הרוחני, אדם אינו יכול להתקדם. לכן, עלי תמיד לזכור ולשבח את המורה הרוחני. לפחות שלוש פעמים ביום עלי להביע כבוד והוקרה לרגלי הלוטוס של הגורו שלי." (שְׁרִיֿ שְׁרִיֿ גוּרְוַשְתַקַה 8)

על ידי האדרת המורה שלנו, אנחנו עוקבים אחרי המסורת בת אלפי השנים שלנו. השְׁרִיֿמַד-בְּהָאגַוַטַם אומר:

רַהוּֿגַנַּיטַט טַפַּסָא נַה יָאטִי
נַה צֵ׳גְ׳יַיַה נִירְוַפַּנָּאד גְרִּיְהָאד וָא
נַה צְ׳צְ׳הַנְדַסָא נַיוַה גַ׳לָאגְנִיסוּֿרְיַיר
וִינָא מַהַטְפָּאדַרַגוֹ׳’בְּהִישֵקַם

"רהוג'נה מלכי היקר, אם אין לאדם את ההזדמנות לכסות את כל גופו באבק רגלי הלוטוס של דבקים גדולים, אין ביכולתו להבין את האמת המוחלטת. לעולם לא יוכל אדם להגשים את האמת המוחלטת רק על ידי פרישות (בְּרַהְמַצַ׳רְיַה), הקפדה על הכללים והחוקים של חיי משפחה, עזיבת הבית כוָאנַפְּרַסְתְהַ, קבלת סַנְנְיָאסַה, או ביצוע סיגופים חמורים כמו טבילה ממושכת במים בחורף הקר או שהייה בקרבת אש ותחת השמש הלוהטת בימות הקיץ החמים. ישנם תהליכים רבים אחרים להבנת האמת המוחלטת, אך האמת המוחלטת מתגלה רק למי שזכה לחמלתו של דבק גדול." (שְׁרִיֿמַדְ-בְּהָאגַוַטַם  5.12.12)